Nyomtatás
A portállal kapcsolatos hírek - Szabályzatok

MODERÁLÁSI ALAPELVEK


I. A FÓRUMOK

A Fórum az MTP ingyenes szolgáltatása. Az MTP fórumai moderáltak. Az MTP nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások ? például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások ? okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

II. A FELHASZNÁLÓK

Az MTP fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók nem olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.
Bárki, aki az MTP Fórumainak felhasználójaként regisztrálja magát, egyúttal elfogadja, és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.
Az MTP fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

III. AZ ADATVÉDELEM

Az internetes fórumok ? így az MTP-é is ? jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet (?nicket?) választhat magának, amilyet csak akar.
Az MTP ? a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint ? saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos (?IRL?) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez az MTP felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.
 
A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások tartalmáért az MTP semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja az MTP, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick ? akár összes ? hozzászólása!

IV. A MODERÁLÁS

Az MTP összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az MTP felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű, vérmérsékletű moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.
Az egyes fórumcsoportokat különálló moderátorkörök moderálják.
A moderátorok nem tudják a fórumokban megjelenő hozzászólásokat szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik az egészet. Kizárólag technikai szerkesztést (link javítása, kép beszúrása, stb.) végezhetnek.
Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.
A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden egyes hozzászólását. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az adott fórum moderátorkörének elektronikus levélben.

Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Nickhamisítás

A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.
Nem választható olyan nick, amely a valós életben:
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
Amennyiben egy felhasználó ? jóhiszeműen ? a Fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

1.3. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (?linkek?), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli (?offtopic?) hozzászólások.
Ismétlés (?flood?): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyezi el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. ? ún. ?IRL adatok?) engedély nélküli közzététele tiltott ? és így törlésre kerül ?, amennyiben az érintett azokat (az MTP bármelyik fórumán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.7. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.8. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ?válasz erre? funkciót használta azok megtételekor).
Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges ? annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként.
A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve ?átugorhatnak? közbenső tételeket.
Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes ? addig közzétett ? hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.
Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a Fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok az összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Az MTP vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

Politikának ezen a fórumon helye nincs.

3. Topikáthelyezések, topikösszevonások

3.1. Áthelyezés

A moderátorok azokat a rovatokat (topikokat), amelyeket véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő fórumcsoportba.

3.2. Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témával nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topikokat az időrendben elsőként indítottba illesztik be.